Chi tiết

Đại lý NOK phân phối Seal Phớt Gioăng Sin Phốt lớn tại Việt Nam

Posted on 12/04/2023 03:04.

Đầu năm 2022, QME trở thành Nhà phân phối chính thức của hãng NOK tại Việt Nam. Ngày 27/06/2022, QME đã trực tiếp đến tham quan trụ sở NOK tại Singapore để trao đổi về chiến lược phát triển kinh doanh, bứt phá đạt mục tiêu trở thành Partner, Đại lý lớn, uy tín nhất của NOK tại Việt Nam.

QME đầu tư hộp đựng, tủ kệ, nhãn mác, kho bãi có máy lạnh hoạt động 24/7 để bảo quan, lưu giữ Seal, phớt, phốt, gioăng luôn mới, luôn sạch sẽ, luôn chất lượng theo đúng tiêu chuẩn hãng NOK đặt ra

QME nhập sẵn kho hơn 30.000 bộ đủ loại, đủ kích thước, phớt cần, phớt piston, phớt gạt bụi, phớt dẫn hướng,... chính hãng NOK

Các mã sản phẩm NOK đang có sẵn số lượng lớn, đủ kích thước, đủ loại tại kho QME:

 • GS0607-V5, Phớt Piston SPGW 55 x 70 x 10,5 19YF
 • GS0608-V5, Phớt Piston SPGW 65 x 80 x 10,5 19YF
 • GS0609-V5, Phớt Piston SPGW 75 x 90 x 10,5 19YF
 • GS0610-V6, Phớt Piston SPGW 85 x 100 x 12 19YF
 • GS0611-V5, Phớt Piston SPGW 95 x 110 x 12 19YF
 • GS0612-V7, Phớt Piston SPGW 105 x 120 x 12 19YF
 • GS0432-V5, Phớt Piston SPGW 117 x 140 x 15,5 19YF
 • GS0614-V5, Phớt Piston SPGW 127 x 150 x 15,5 19YF
 • GS0615-V5, Phớt Piston SPGW 137 x 160 x 15,5 19YF
 • GS0616-V5, Phớt Piston SPGW 157 x 180 x 15,5 19YF
 • GS0617-V5, Phớt Piston SPGW 177 x 200 x 15,5 19YF
 • FU0180-K0, Phớt cần ISI 18 x 26 x 5 U801
 • FU0212-K0, Phớt cần ISI 20 x 28 x 5 U801
 • FU0276-K0, Phớt cần ISI 25 x 33 x 5 U801
 • FU0278-K0, Phớt cần ISI 25 x 35 x 5 U801
 • FU0320-K0, Phớt cần ISI 28 x 35,5 x 5 U801
 • FU0321-K0, Phớt cần ISI 28 x 36 x 5 U801
 • FU0357-K0, Phớt cần ISI 30 x 40 x 6 U801
 • FU0424-K0, Phớt cần ISI 35 x 45 x 6 U801
 • FU2921-K1, Phớt cần ISI 36 x 46 x 6 U801
 • FU0497-K0, Phớt cần ISI 40 x 50 x 6 U801
 • FU0567-K0, Phớt cần ISI 45 x 55 x 6 U801
 • FU0572-K0, Phớt cần ISI 45 x 56 x 7 U801
 • FU0619-K0, Phớt cần ISI 50 x 60 x 6 U801
 • FU0694-K0, Phớt cần ISI 55 x 65 x 6 U801
 • FU0722-K0, Phớt cần ISI 56 x 66 x 6 U801
 • FU0746-K0, Phớt cần ISI 60 x 70 x 6 U801
 • FU0786-K0, Phớt cần ISI 63 x 73 x 6 U801
 • FU0809-K0, Phớt cần ISI 65 x 75 x 6 U801
 • FU0849-K0, Phớt cần ISI 70 x 80 x 6 U801
 • FU0901-K0, Phớt cần ISI 75 x 85 x 6 U801
 • FU0939-K0, Phớt cần ISI 80 x 90 x 6 U801
 • FU1024-K0, Phớt cần ISI 90 x 105 x 9 U801
 • FU1082-K0, Phớt cần ISI 100 x 115 x 9 U801
 • FU1157-K0, Phớt cần ISI 110 x 125 x 9 U801
 • FU1220-K0, Phớt cần ISI 120 x 135 x 9 U801
 • FU1252-K0, Phớt cần ISI 125 x 140 x 9 U801
 • FU1323-K0, Phớt cần ISI 140 x 155 x 9 U801
 • FU1359-K0, Phớt cần ISI 150 x 165 x 9 U801
 • FU1406-K0, Phớt cần ISI 160 x 175 x 9 U801
 • FU1483-K0, Phớt cần ISI 180 x 200 x 12 U801
 • FU0180-K2, Phớt cần ISI 18 x 26 x 5 U641/FKM
 • FU0212-K1, Phớt cần ISI 20 x 28 x 5 U641/FKM
 • FU0276-K2, Phớt cần ISI 25 x 33 x 5 U641/FKM
 • FU0278-K2, Phớt cần ISI 25 x 35 x 5 U641/FKM
 • FU0320-K1, Phớt cần ISI 28 x 35,5 x 5 U641/FKM
 • FU0321-K1, Phớt cần ISI 28 x 36 x 5 U641/FKM
 • FU0357-K3, Phớt cần ISI 30 x 40 x 6 U641/FKM
 • FU0424-K7, Phớt cần ISI 35 x 45 x 6 U641/FKM
 • FU2921-K0, Phớt cần ISI 36 x 46 x 6 U641/FKM
 • FU0497-K5, Phớt cần ISI 40 x 50 x 6 U641/FKM
 • FU0567-K6, Phớt cần ISI 45 x 55 x 6 U641/FKM
 • FU0572-K1, Phớt cần ISI 45 x 56 x 7 U641/FKM
 • FU0619-K3, Phớt cần ISI 50 x 60 x 6 U641/FKM
 • FU0694-K2, Phớt cần ISI 55 x 65 x 6 U641/FKM
 • FU0722-K1, Phớt cần ISI 56 x 66 x 6 U641/FKM
 • FU0746-K5, Phớt cần ISI 60 x 70 x 6 U641/FKM
 • FU0786-K3, Phớt cần ISI 63 x 73 x 6 U641/FKM
 • FU0809-K1, Phớt cần ISI 65 x 75 x 6 U641/FKM
 • FU0849-K5, Phớt cần ISI 70 x 80 x 6 U641/FKM
 • FU0901-K1, Phớt cần ISI 75 x 85 x 6 U641/FKM
 • FU0939-K1, Phớt cần ISI 80 x 90 x 6 U641/FKM
 • FU1024-K3, Phớt cần ISI 90 x 105 x 9 U641/FKM
 • FU1082-K1, Phớt cần ISI 100 x 115 x 9 U641/FKM
 • FU1157-K2, Phớt cần ISI 110 x 125 x 9 U641/FKM
 • FU1220-K1, Phớt cần ISI 120 x 135 x 9 U641/FKM
 • FU1252-K1, Phớt cần ISI 125 x 140 x 9 U641/FKM
 • FU1323-K2, Phớt cần ISI 140 x 155 x 9 U641/FKM
 • FU1359-K1, Phớt cần ISI 150 x 165 x 9 U641/FKM
 • FU1406-K1, Phớt cần ISI 160 x 175 x 9 U641/FKM
 • FU1483-K1, Phớt cần ISI 180 x 200 x 12 U641/FKM
 • CU1021-K0, Phớt cần USH 90 x 100 x 6 A505
 • CU0357-K0, Phớt cần USH 30 x 40 x 6 A505
 • CU2819-K0, Phớt cần USH 32 x 42 x 6 A505
 • CU0424-K0, Phớt cần USH 35 x 45 x 6 A505
 • CU3040-K1, Phớt cần USH 36 x 46 x 6 A505
 • CU0497-K0, Phớt cần USH 40 x 50 x 6 A505
 • CU0567-K0, Phớt cần USH 45 x 55 x 6 A505
 • CU0572-K0, Phớt cần USH 45 x 56 x 7 A505
 • CU0619-K0, Phớt cần USH 50 x 60 x 6 A505
 • CU0694-K0, Phớt cần USH 55 x 65 x 6 A505
 • CU0722-K0, Phớt cần USH 56 x 66 x 6 A505
 • CU0746-K0, Phớt cần USH 60 x 70 x 6 A505
 • CU0750-K0, Phớt cần USH 60 x 71 x 7 A505
 • CU0786-K0, Phớt cần USH 63 x 73 x 6 A505
 • CU0809-K0, Phớt cần USH 65 x 75 x 6 A505
 • CU0849-K0, Phớt cần USH 70 x 80 x 6 A505
 • CU0901-K0, Phớt cần USH 75 x 85 x 6 A505
 • CU0939-K0, Phớt cần USH 80 x 90 x 6 A505
 • CU0984-K0, Phớt cần USH 85 x 100 x 9 A505
 • CU1024-K0, Phớt cần USH 90 x 105 x 9 A505
 • CU1051-K0, Phớt cần USH 95 x 110 x 9 A505
 • CU1082-K0, Phớt cần USH 100 x 115 x 9 A505
 • CU1135-K0, Phớt cần USH 106 x 120 x 8,5 A505
 • CU1157-K0, Phớt cần USH 110 x 125 x 9 A505
 • CU1178-K0, Phớt cần USH 112 x 125 x 8,5 A505
 • CU1252-K0, Phớt cần USH 125 x 140 x 9 A505
 • CU1280-K0, Phớt cần USH 130 x 145 x 9 A505
 • CU1306-K0, Phớt cần USH 136 x 150 x 8,5 A505
 • CU1343-K0, Phớt cần USH 145 x 160 x 9 A505
 • CU1359-K0, Phớt cần USH 150 x 165 x 9 A505
 • CU1406-K0, Phớt cần USH 160 x 175 x 9 A505
 • CU1483-K0, Phớt cần USH 180 x 200 x 12 A505
 • CU0357-K6, Phớt cần USH 30 x 40 x 6 F357/FKM
 • CU0424-K3, Phớt cần USH 35 x 45 x 6 F357/FKM
 • CU0567-K4, Phớt cần USH 45 x 55 x 6 F357/FKM
 • CU0572-K1, Phớt cần USH 45 x 56 x 7 F357/FKM
 • CU0619-K4, Phớt cần USH 50 x 60 x 6 F357/FKM
 • CU0722-K2, Phớt cần USH 56 x 66 x 6 F357/FKM
 • CU0746-K3, Phớt cần USH 60 x 70 x 6 F357/FKM
 • CU0786-K2, Phớt cần USH 63 x 73 x 6 F357/FKM
 • CU0849-K4, Phớt cần USH 70 x 80 x 6 F357/FKM
 • CU0939-K3, Phớt cần USH 80 x 90 x 6 F357/FKM
 • CU1024-K4, Phớt cần USH 90 x 105 x 9 F357/FKM
 • CU1082-K3, Phớt cần USH 100 x 115 x 9 F357/FKM
 • CU1178-K1, Phớt cần USH 112 x 125 x 8,5 F357/FKM
 • CU1252-K2, Phớt cần USH 125 x 140 x 9 F357/FKM
 • CU1306-K3, Phớt cần USH 136 x 150 x 8,5 F357/FKM
 • CU1323-K1, Phớt cần USH 140 x 155 x 9 F357/FKM
 • CU1343-K2, Phớt cần USH 145 x 160 x 9 F357/FKM
 • CU1406-K2, Phớt cần USH 160 x 175 x 9 F357/FKM
 • CU1483-K2, Phớt cần USH 180 x 200 x 12 F357/FKM
 • CL0042-C0, Phớt gạt bụi LBH 28 x 36 x 4,5 A505
 • CL0050-C0, Phớt gạt bụi LBH 30 x 38 x 5 A505
 • CL0363-C0, Phớt gạt bụi LBH 32 x 40 x 5 A505
 • CL0066-C1, Phớt gạt bụi LBH 35 x 43 x 5 A505
 • CL0335-C1, Phớt gạt bụi LBH 36 x 44 x 5 A505
 • CL0077-C2, Phớt gạt bụi LBH 40 x 48 x 5 A505
 • CL0085-C0, Phớt gạt bụi LBH 45 x 53 x 5 A505
 • CL0087-C3, Phớt gạt bụi LBH 50 x 58 x 5 A505
 • CL0104-C0, Phớt gạt bụi LBH 55 x 63 x 5 A505
 • CL0105-C1, Phớt gạt bụi LBH 56 x 64 x 5 A505
 • CL0107-C0, Phớt gạt bụi LBH 60 x 68 x 5 A505
 • CL0109-C1, Phớt gạt bụi LBH 63 x 71 x 5 A505
 • CL0115-C0, Phớt gạt bụi LBH 65 x 73 x 5 A505
 • CL0121-C0, Phớt gạt bụi LBH 70 x 80 x 6 A505
 • CL0127-C0, Phớt gạt bụi LBH 75 x 85 x 6 A505
 • CL0138-C1, Phớt gạt bụi LBH 80 x 90 x 6 A505
 • CL0142-C0, Phớt gạt bụi LBH 85 x 95 x 6 A505
 • CL0149-C0, Phớt gạt bụi LBH 90 x 100 x 6 A505
 • CL0152-C0, Phớt gạt bụi LBH 95 x 105 x 6 A505
 • CL0154-C2, Phớt gạt bụi LBH 100 x 110 x 6 A505
 • CL0476-C0, Phớt gạt bụi LBH 105 x 115 x 6 A505
 • CL0448-C0, Phớt gạt bụi LBH 110 x 120 x 6 A505
 • CL0478-C0, Phớt gạt bụi LBH 115 x 125 x 6 A505
 • CL0245-C1, Phớt gạt bụi LBH 120 x 133 x 7 A505
 • CL0171-C0, Phớt gạt bụi LBH 125 x 138 x 7 A505
 • CL0179-C1, Phớt gạt bụi LBH 140 x 153 x 7 A505
 • CL0182-C0, Phớt gạt bụi LBH 145 x 158 x 7 A505
 • CL0185-C0, Phớt gạt bụi LBH 150 x 163 x 7 A505
 • CL0188-C1, Phớt gạt bụi LBH 160 x 173 x 7 A505
 • CL0487-C0, Phớt gạt bụi LBH 160 x 174 x 7 A505
 • CL0196-C1, Phớt gạt bụi LBH 180 x 193 x 7 A505
 • CL0017-C4, Phớt gạt bụi LBH 20 x 28 x 4,5 F357/FKM
 • CL0031-C2, Phớt gạt bụi LBH 25 x 33 x 4,5 F357/FKM
 • CL0042-C4, Phớt gạt bụi LBH 28 x 36 x 4,5 F357/FKM
 • CL0050-C3, Phớt gạt bụi LBH 30 x 38 x 5 F357/FKM
 • CL0363-C3, Phớt gạt bụi LBH 32 x 40 x 5 F357/FKM
 • CL0066-C4, Phớt gạt bụi LBH 35 x 43 x 5 F357/FKM
 • CL0077-C4, Phớt gạt bụi LBH 40 x 48 x 5 F357/FKM
 • CL0085-C4, Phớt gạt bụi LBH 45 x 53 x 5 F357/FKM
 • CL0087-C5, Phớt gạt bụi LBH 50 x 58 x 5 F357/FKM
 • CL0104-C2, Phớt gạt bụi LBH 55 x 63 x 5 F357/FKM
 • CL0105-C4, Phớt gạt bụi LBH 56 x 64 x 5 F357/FKM
 • CL0107-C2, Phớt gạt bụi LBH 60 x 68 x 5 F357/FKM
 • CL0109-C3, Phớt gạt bụi LBH 63 x 71 x 5 F357/FKM
 • CL0115-C2, Phớt gạt bụi LBH 65 x 73 x 5 F357/FKM
 • CL0121-C3, Phớt gạt bụi LBH 70 x 80 x 6 F357/FKM
 • CL0127-C2, Phớt gạt bụi LBH 75 x 85 x 6 F357/FKM
 • CL0138-C3, Phớt gạt bụi LBH 80 x 90 x 6 F357/FKM
 • CL0142-C3, Phớt gạt bụi LBH 85 x 95 x 6 F357/FKM
 • CL0149-C4, Phớt gạt bụi LBH 90 x 100 x 6 F357/FKM
 • CL0154-C4, Phớt gạt bụi LBH 100 x 110 x 6 F357/FKM
 • CL0448-C2, Phớt gạt bụi LBH 110 x 120 x 6 F357/FKM
 • CL0171-C3, Phớt gạt bụi LBH 125 x 138 x 7 F357/FKM
 • CL0179-C4, Phớt gạt bụi LBH 140 x 153 x 7 F357/FKM
 • CL0185-C1, Phớt gạt bụi LBH 150 x 163 x 9,5 F357/FKM
 • CL0188-C3, Phớt gạt bụi LBH 160 x 173 x 7 F357/FKM
 • CL0196-C4, Phớt gạt bụi LBH 180 x 193 x 7 F357/FKM
 • GZ1293-V0, Dẫn hướng RYT 15 x 2,5 05ZF
 • GZ1294-V0, Dẫn hướng RYT 20 x 2,5 05ZF
 • GZ1295-V01, Dẫn hướng RYT 25 x 2,5 05ZF

Cam kết Chất Lượng - Giá Cạnh Tranh - Chính Hãng - Bảo hành Đầy Đủ - Hỗ trợ kĩ thuật chuyên nghiệp, nhanh chóng, chu đáo

"Sự Hài Lòng của khách hàng là Thành Công của chúng tôi" Quý khách hãy liên hệ QME để nhận được Báo Giá Tốt với nhiều Ưu Đãi:

Email: [email protected]

Tham khảo thêm các thông tin mới tại:https://qme.vn/tin-tuc.html

Thông tin liên hệ chi tiết: https://qme.vn/lien-he.html