Chi tiết

Dịch vụ sửa chữa Xy lanh thủy lực

Posted on 04/04/2023 12:04.

Ngày 10/5/2014 QME đã ký hợp đồng dịch vụ sửa chữa xylanh thủy lực với công ty Posco Việt Nam.

Phạm vi công việc: Sửa chữa xylanh thủy lực. Số lượng:6 cây xy lanh. Đường kính đến: 250mm, hành trình đến: 3000mm

  • Kiểm tra và đánh giá tình trạng
  • Thay mới giăng phốt
  • Vệ sinh và lắp ráp
  • Test áp lực thử tải bằng 1.5 lần áp suất làm việc

Nhân sự gồm: Đội ngũ dịch vụ QME Dự án được thực hiện tại xưởng QME Thời gian thực hiện: 7 ngày Ngày hoàn thành dự án: 20/5/2014

  • Một số hình ảnh khác