QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION

Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Quang Minh (QME)

Địa chỉ: Số 242, Đường III, Tổ 1, Khu Phố 6, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

           Điện thoại: 028 66835298/ 99                                 Fax: 028 62755913             

      Email: info@qme.vn                                               Website: https://qme.vn/

Thông tin liên hệ trực tiếp:

STT Thương Hiệu Trợ Lý Trưởng Phòng
1 Bosch Rexroth - Đức
Ms. Phạm Quỳnh Dung
Tel: 0903 712 186
Email: rexroth@qme.vn
Mr. Nguyễn Văn Tuấn
Tel: 0903 389 000
Email: tuan.nv@qme.vn
2 Hydac - Đức Ms. Võ Thị Thảo Duy
Tel: 0903 007 193
Email: hydac@qme.vn
Mr. Trần Đại Nghĩa
Tel:   0903 081 051
Email: nghia.td@qme.vn
3 Timken - Mỹ
Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo
Tel: 0903 795 786
Email: timken@qme.vn
Mr. Lê Minh Long
Tel:  0908 023 640
Email: long.lm@qme.vn
4 Krohne - Đức
Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo
Tel: 0903 795 786
Email: thao.nt@qme.vn
5 Lisega - Đức
Mr. Lâm Dương Vương
Tel:    0903 365 210
Email: vuong.ld@qme.vn
Mr. Trương Thế Mạnh
Tel:  0939 756 060
Email: manh.tt@qme.vn
6 Ingersoll Rand - Mỹ
Mr. Lâm Dương Vương
Tel:    0903 365 210
Email: vuong.ld@qme.vn
7 Oilon - Phần Lan
Mr. Lâm Dương Vương
Tel:    0903 365 210
Email: vuong.ld@qme.vn
8 Hawe - Đức
Mr. Đào Quốc Khánh
Tel:    0939 178 868
Email: khanh.dq@qme.vn
9 Aventics - Đức
Mr. Nguyễn Ngọc Tuấn
Tel:  0903 873 891
Email: tuan.nn@qme.vn
10 Vitillo - Ý
Mr. Phạm Văn Quang
Tel:     0903 868 469
Email: quang.pv@qme.vn
11 Khu vực phía Bắc
Mr. Nguyễn Hải Đăng
Tel:   0903 168 680
Email: dang.nh@qme.vn
12 Khu vực phía Trung
Mr. Lâm Dương Vương
Tel:   0903 365 210
Email: vuong.ld@qme.vn