QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION

Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Quang Minh (QME)

Địa chỉ: 17/1 Đường D15A, Khu Phố 6, P. Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3728 3466/ 65         Fax: 028 3728 2834             

Email: info@qme.vn                         Website: https://qme.vn/

Thông tin liên hệ trực tiếp:

STT Thương hiệu Trợ lý Trưởng phòng
1 Bosch Rexroth - Đức Ms. Phạm Quỳnh Dung
Tel: 0903 712 186
Email: rexroth@qme.vn
Mr. Nguyễn Văn Tuấn
Tel:  0903 389 000
Email: tuan.nv@qme.vn
2 Hawe - Đức Mr. Đào Quốc Khánh
Tel:     0939 178 868
Email: khanh.dq@qme.vn
3 Aventics - Đức Mr. Nguyễn Ngọc Tuấn
Tel:   0903 873 891
Email: tuan.nn@qme.vn
4 Hirose - Japan Mr. Trần Đại Nghĩa
Tel:   0903 081 051
Email: nghia.td@qme.vn
5 Hydac - Đức Ms. Nguyễn Thị Loan
Tel:   0903 838 291
Email: loan.nt@qme.vn
6 Vitillo - Ý Mr. Phạm Văn Quang
Tel:     0903 868 469
Email: quang.pv@qme.vn
7 S-lok - Hàn Quốc Mr. Phạm Văn Quang
Tel:     0903 868 469
Email: quang.pv@qme.vn
8 Timken - Mỹ Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo
Tel: 0903 795 786
Email: thao.nt@qme.vn
Mr. Lê Minh Long
Tel:  0908 023 640
Email: long.lm@qme.vn
9 Krohne - Đức Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo
Tel: 0903 795 786
Email: thao.nt@qme.vn