QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION

Liên hệ

Công ty Cổ Phần Thiết Bị Quang Minh (QME)

Địa chỉ: Số 127, đường Huy Cận, Khu dân cư Gia Hòa, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

           Điện thoại: 028 3728 3466/ 65                                 Fax: 028 3728 2834             

            Email: [email protected]                                                Website: https://www.qme.vn/

Thông tin liên hệ trực tiếp:

STT Thương hiệu Trợ lý Trưởng phòng
1 Bosch Rexroth - Đức
Ms. Phạm Quỳnh Dung
Tel: 0903 712 186
Mr. Nguyễn Văn Tuấn
Tel: 0903 389 000
2 Hydac - Đức Ms. Võ Thị Thảo Duy
Tel: 0903 007 193
Email: [email protected]
Mr. Trần Đại Nghĩa
Tel:   0903 081 051
3 Timken - Mỹ
Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo
Tel: 0903 795 786
Mr. Lê Minh Long
Tel:  0908 023 640
4 Krohne - Đức
Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo
Tel: 0903 795 786
5 Lisega - Đức
Mr. Lâm Dương Vương
Tel:    0903 365 210
Mr. Trương Thế Mạnh
Tel:  0939 756 060
6 Ingersoll Rand - Mỹ
Mr. Trần Đại Nghĩa
Tel:   0903 081 051
7 Oilon - Phần Lan
Mr. Lâm Dương Vương
Tel:    0903 365 210
8 Kiekens - Hà Lan
Mr. Trương Thế Mạnh
Tel:  0939 756 060
9 Hawe Hydraulik - Đức
Mr. Nguyễn Hải Đăng
Tel:   0903 168 680
10 IMI Norgren - Đức
Mr. Nguyễn Ngọc Tuấn
Tel:  0903 873 891
11 Continental Disc Corp. - Mỹ
Mr. Nguyễn Văn Hiệp
Tel:   0903 126 582
12 Khu vực miền Bắc
Mr. Nguyễn Hải Đăng
Tel:   0903 168 680
13 Khu vực miền Trung
Mr. Lâm Dương Vương
Tel:   0903 365 210