Liên Hệ

Công ty Cổ Phần Thiết Bị Quang Minh (QME)

Địa chỉ: Số 127, đường Huy Cận, Khu dân cư Gia Hòa, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3728 3466/ 65                                                                                       Fax: 028 3728 2834

Email: [email protected]                                                                                        Website: https://www.qme.vn/

Thông tin liên hệ trực tiếp với Bộ phận Kỹ Thuật & Kinh Doanh:

STT

Nhóm Ngành

Sales Admin

Manager

1

Thủy Lực - HCM

Ms. Võ Thị Thảo Duy

Tel: 0903 007 193

Email: [email protected]

Mr. Trần Đại Nghĩa

Tel:  0903 081 051

Email: [email protected]

2

Thủy Lực - HN

Ms. Nguyễn Thị Thu Thảo

Tel: 0903 032 263

Email: [email protected]

Mr. Nguyễn Hải Đăng

Tel: 0903 168 680

Email: [email protected]

3
Truyền Động

Ms. Nguyễn Thị Loan

Tel: 0903 838 291

Email: [email protected]

Mr. Lê Minh Long

Tel: 0908 023 640

Email: [email protected]

4
Cơ Điện Tử

Ms. Phạm Quỳnh Dung

Tel: 0903 712 186

Email: [email protected]

Mr. Lã Văn Lăng

Tel: 0908 620 986

Email: [email protected]

5
Van & Thiết bị Đo Lường, Chuyển Hóa

Ms. Lưu Nguyễn Anh Thư

Tel: 0903 183 369

Email: [email protected]

Mr. Lâm Dương Vương

Tel: 0903 365 210

Email: [email protected]

A
Trụ Sở Chính
Hồ Chí Minh

Ms. Võ Thị Thảo Duy

Tel: 0903 007 193

Email: [email protected]

Mr. Nguyễn Văn Tuấn

Tel: 0903 389 000

Email: [email protected]

B
Chi Nhánh
Hà Nội

Ms. Phạm Quỳnh Dung

Tel: 0903 712 186

Email: [email protected]

Mr. Trương Thế Mạnh

Tel: 0939 756 060 

Email: [email protected]

C
Chi Nhánh
Quảng Ngãi

Ms. Lưu Nguyễn Anh Thư

Tel: 0903 183 369

Email: [email protected]

Mr. Lâm Dương Vương

Tel: 0903 365 210

Email: [email protected]