Liên Hệ

Công ty Cổ Phần Thiết Bị Quang Minh (QME)

Địa chỉ: Số 127, đường Huy Cận, Khu dân cư Gia Hòa, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3728 3466/ 65                                                                               Fax: 028 3728 2834

Email: [email protected]                                                                              Website: https://www.qme.vn/

Thông tin liên hệ trực tiếp:

STT

Thương hiệu

Trợ lý

Trưởng phòng

1

Bosch Rexroth - Đức

Ms. Phạm Quỳnh Dung

Tel: 0903 712 186

Email: [email protected]

Mr. Nguyễn Văn Tuấn

Tel:  0903 389 000

Email: [email protected]

2

Hydac - Đức

Ms.  Võ Thị Thảo Duy

Tel:  0903 007 193

Email:  [email protected]

Mr. Trần Đại Nghĩa

Tel:   0903 081 051

Email: [email protected]

3

Timken - Mỹ

Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo

Tel: 0903 795 786

Email: [email protected]

Mr. Lê Minh Long

Tel:  0908 023 640

Email: [email protected]

4

Krohne - Đức

Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo

Tel:  0903 795 786

Email: [email protected]

5

Lisega - Đức

Mr. Lâm Dương Vương

Tel:   0903 365 210

Email: [email protected]

Mr. Trương Thế Mạnh

Tel:   0939 756 060

Email: [email protected]

6

Ingersoll Rand - Mỹ

Mr. Trần Đại Nghĩa

Tel:   0903 081 051

Email: [email protected]

7

Oilon - Phần Lan

Mr. Lâm Dương Vương

Tel:    0903 365 210

Email: [email protected]

8

Kiekens - Hà Lan

Mr. Trương Thế Mạnh

Tel:  0939 756 060

Email: [email protected]

9

Hawe Hydraulik - Đức

Mr. Nguyễn Hải Đăng

Tel:    0903 168 680

Email: [email protected]

10

IMI Norgren - Đức

Mr. Lã Văn Lăng

Tel: 0908 620 986

Email: [email protected]

11

Continental Disc Corp. - Mỹ

Mr. Nguyễn Văn Hiệp

Tel:  0903 126 582

Email: [email protected]

12

Khu vực miền Bắc

Mr. Nguyễn Hải Đăng

Tel:   0903 168 680

Email: [email protected]

13

Khu vực miền Trung

Mr. Lâm Dương Vương

Tel:    0903 365 210

Email: [email protected]