Chi tiết

Dịch vụ súc rửa đường ống thủy lực bằng Hóa chất và Dầu thủy lực

Posted on 04/04/2023 12:04.

Cung cấp dịch vụ súc rửa trọn gói hoặc một phần theo yêu cầu của khách hàng

  • Dịch vụ tẩy dầu, mỡ trong đường ống
  • Dịch vụ tẩy gỉ sét, xỉ hàn trong đường ống
  • Dịch vụ súc rửa bằng dầu thủy lực ở nhiệt độ cao.