QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION

Tuyển dụng

QME Recruitment Announcement

Bộ phận Kế Toán Tất cả
Kế Toán viên Hết hạn

QME cần tuyển dụng vị trí Kế toán viên: 01 Người

Làm việc tại Trụ Sở Chính: 242 Đường III, Khu Dân Cư Khang Điền, Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Hồ sơ ứng viên xin vui lòng gửi về:

Email: [email protected]

Số điện thoại: 0908 488 591

Địa chỉ: 242 Đường III, Khu Dân Cư Khang Điền, Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Bộ phận Kinh Doanh Tất cả

QME cần tuyển dụng vị trí Kỹ sư Bán Hàng: 03 Người

Làm việc tại Trụ Sở Chính: 242 Đường III, Khu Dân Cư Khang Điền, Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Hồ sơ ứng viên xin vui lòng gửi về:

Email: [email protected]

Số điện thoại: 0908 488 591

Địa chỉ: 242 Đường III, Khu Dân Cư Khang Điền, Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Bộ phận Xuất Nhập Khẩu - Mua Hàng Tất cả

QME cần tuyển dụng vị trí Nhân viên Hợp Đồng Thương Mại: 01 Người

Làm việc tại Trụ Sở Chính: 242 Đường III, Khu Dân Cư Khang Điền, Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Hồ sơ ứng viên xin vui lòng gửi về:

Email: [email protected]

Số điện thoại: 0908 488 591

Địa chỉ: 242 Đường III, Khu Dân Cư Khang Điền, Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Bộ phận Hành Chính - Văn Phòng Tất cả
Nhân viên Lễ Tân Hết hạn

QME cần tuyển dụng vị trí Lễ Tân: 01 Người

Làm việc tại Trụ Sở Chính: 242 Đường III, Khu Dân Cư Khang Điền, Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Hồ sơ ứng viên xin vui lòng gửi về:

Email: [email protected]

Số điện thoại: 0908 488 591

Địa chỉ: 242 Đường III, Khu Dân Cư Khang Điền, Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Bộ phận Kỹ Thuật - Dịch Vụ Tất cả
Công nhân cơ khí Hết hạn

QME cần tuyển dụng vị trí Công nhân cơ khí: 02 Người

Làm việc tại Xưởng: 18F Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Hồ sơ ứng viên xin vui lòng gửi về:

Email: [email protected]

Số điện thoại: 0908 488 591

Địa chỉ: 242 Đường III, Khu Dân Cư Khang Điền, Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Kỹ sư Thiết Kế Hết hạn

QME cần tuyển dụng vị trí Kỹ sư Thiết Kế: 02 Người

Làm việc tại Xưởng: 18F Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Hồ sơ ứng viên xin vui lòng gửi về:

Email: [email protected]

Số điện thoại: 0908 488 591

Địa chỉ: 242 Đường III, Khu Dân Cư Khang Điền, Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu