QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION

Tuyển dụng

QME thông báo tuyển dụng

Bộ phận Kinh Doanh Tất cả

QME cần tuyển dụng vị trí Sales Admin: 01 Người

Làm việc tại Quảng Ngãi: Ngã ba Bình Hòa, Huyện Bình Sơn.

Hồ sơ ứng viên xin vui lòng gửi về:

Email: hien.kt@qme.vn

Số điện thoại: 0908 488 591

Bộ phận Kỹ Thuật - Dịch Vụ Tất cả

QME cần tuyển dụng vị trí Công nhân Cơ khí: 01 Người

Làm việc tại Quảng Ngãi: Ngã ba Bình Hòa, Huyện Bình Sơn.

Hồ sơ ứng viên xin vui lòng gửi về:

Email: hien.kt@qme.vn

Số điện thoại: 0908 488 591

QME cần tuyển dụng vị trí Kỹ sư công trường: 01 Người

Làm việc tại Quảng Ngãi: Ngã ba Bình Hòa, Huyện Bình Sơn.

Hồ sơ ứng viên xin vui lòng gửi về:

Email: hien.kt@qme.vn

Số điện thoại: 0908 488 591


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu