Chi tiết

Thiết kế chế tạo trạm nguồn thủy lực theo yêu cầu

Posted on 04/04/2023 12:04.

  • Thiết kế và chế tạo hệ thống trọn gói theo yêu cầu của khách hàng:
    • Thiết kế và chế tạo mới theo yêu cầu công nghệ của sản phẩm.
    • Tối ưu hoặc bổ sung chức năng một hệ thống đã có sẵn.
  • Công suất từ 0.15 kW tới 200 kW
  • Áp suất hệ thống tới 700 bar
  • Thùng dầu dung tích tới 2000 Litters
  • Cung cấp đầy đủ sơ đồ thủy lực, sơ đồ điện kèm theo danh mục thiết bị, bản vẽ 3D chi tiết của hệ thống.

Một số hình ảnh: