Chi tiết

Họp tổng kết cuối năm 2016

Posted on 12/04/2023 03:04.

Ngày 29/12/2016, QME tổ chức họp tổng kết năm 2016 và đưa ra mục tiêu cho năm 2017.

Trong năm vừa qua, QME đạt kết quả kinh Doanh 120,53% so với kế hoạch.

QME trao giải thưởng kỷ lục về Doanh số bán hàng cho 2 kỹ sư. Mốc kỷ lục mới được thiết lập cho kỹ sư bán hàng là: 23,5 tỷ/năm

Buổi tổng kết diễn ra thành công tốt đẹp