Chi tiết

Hội thảo cấp quản lý của QME, VHE, PCH: Chiến lược phát triển kinh doanh năm 2022

Posted on 12/04/2023 11:04.

Hội thảo các cấp quản lý: "Chiến lược phát triển kinh doanh năm 2022" tại Sapa, ngày 04-05-06/03

  • Chuyến đi tổ chức hội thảo 3 công ty QME - VHE - PCH diễn ra suôn sẻ, thành công trong sự hòa hợp tốt đẹp của trời đất, thời tiết, khí hậu

  • Mở ra khởi đầu mới với nhiều chiến lược phát triển kinh doanh bứt phá mạnh mẽ

  • Tăng thêm sự gắn kết, hợp nhất chặt chẽ giữa các cấp quản lý của 3 công ty

  • Thảo luận đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo để xây dựng tổ chức phát triển ngày càng vững bền và lâu dài