QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION

Chi tiết

Súc rửa trọn gói bằng hóa chất và dầu nóng cho DANA Ý

Cập nhật ngày: 14/03/2017 17:13

Ngày 3/12/2016, QME bắt tay vào thực hiện dự án “Súc rửa trọn gói bằng hóa chất và dầu nóng cho DANA Ý”  

Phạm vi công việc:
- Súc rửa trọn gói bằng hóa chất và dầu nóng cho toàn bộ hệ thống đường ống dầu thủy lực và mỡ bôi trơn trong dây chuyền đúc liên tục với Công suất 250.000 tấn/ năm
Thời gian thực hiện: Trong vòng 30 ngày
Yêu cầu chất lượng: Độ sạch của đường ống sau khi súc rửa đạt Class NAS 5.
Quy trình kiểm tra:
 
- Toàn bộ đường ống sau tẩy rỉ “Pickling” đều được chuyên gia của Danieli kiểm tra từng ống một.

                  
 - Tất cả đường ống sau khi tẩy rỉ sét đạt yêu cầu, đều được chạy bằng dầu nóng với các yêu cầu sau:
 + Thời gian chạy mỗi line >5 giờ ở nhiệt độ ≥ 60ºC (Tính từ thời điểm dầu đạt nhiệt độ 60ºC)
 + Lưu lượng chảy qua mỗi line đạt vận tốc từ 7m/s -> 10m/s (đạt vận tốc chảy rối)

                     

Chủ đầu tư: DANA Ý
Nhà cung cấp thiết bị: DAINIELI
Dây chuyền: Đúc liên tục / CCM “Continuous Casting Machine”
Nhân công thực hiện: Đội dịch vụ QME
Ngày hoàn thành dự án: 27/12/2016
                    

                    

QME đã kết thúc dự án đúng tiến độ, đạt yêu cầu về chất lượng của Danieli


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu