QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION

Chi tiết

Súc rửa đường ống cho 07 dự án đóng mới tàu du lịch cho SMV

Cập nhật ngày: 27/02/2017 09:51

Năm 2016, QME đã thực hiện việc Súc rửa đường ống cho 07 dự án đóng mới tàu du lịch cho công ty SMV.

Phạm vi công việc:
- Thử áp lực đường ống thủy lực  bằng 1.5* áp suất làm việc (Tối đa 480 bar)
- Tẩy rỉ sét
- Súc rửa đạt độ sạch tiêu chuẩn  NAS 6.
Các dự án đã làm trong năm: Số hiệu các tàu H741 / H203 / H694 / H208 / H209 / H375 / H374
 Chủ đầu tư: Strategic Marine (V) Co., Ltd
 Nhân công thực hiện: Đội dịch vụ QME

QME đã hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo đúng yêu cầu về chất lượng dịch vụ.

Một vài hình ảnh về dự án:
1/ Dịch vụ thử áp lực đường ống

                            

2/ Đấu nối vòng
                           

3/ Kết quả tẩy rỉ sét
                           

4/ Chạy bằng dầu nóng và đo kết quả
                           

5/ Dịch vụ lọc dầu và tách nước khỏi dầu 
                        


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu