QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION

Chi tiết

Dịch vụ súc rửa đường ống cho Danieli tại nhà máy Posco SS Vina

Cập nhật ngày: 01/10/2014 11:38

Ngày 20/08/2014, QME đã triển khai dịch vụ súc rửa đường ống thủy lực cho Danieli tại nhà máy Posco SS Vina.

Tổng quan của dự án:
Súc rửa một phần đường ống cho 2 khu vực đúc liên tục CCM& lò EAF

* Khu vực CCM:
    8.411416.Q Hydraulic system Withdrawal and strightening x 24 set
    8.539808.K Tundish car Hydraulic x 2set
    8.558630.W Ladle Turret Rotation Hydraulic

* Khu vực EAF:
    8.327663.L Roof rotation cylinder piping.
    8.466763.L Platform on board hydraulic.
    8.485455.T Hydraulic piping Electrode.

Yêu cầu của dự án:

 - Tẩy dầu mỡ và làm sạch bằng hóa chất:
 - Tẩy gỉ sét, gỉ hàn trong đường ống
 - Súc rửa đường ống bằng dầu thủy lực đạt Clas NAS 5 theo tiêu chuẩn NAS1638 / ISO4406.

Hình ảnh trước và sau khi súc rửa

                            

    Nhân lực: Gồm 01 chỉ huy trưởng và 04 kỹ sư
    Thời gian thực hiện: 10 ngày
    Ngày hoàn thành dự án: 30/08/2014

    Chủ đầu tư: Posco SS Vina
    Khách hàng: Danieli

QME đã hoàn thành hợp đồng đúng tiến độ, đảm bảo kỹ thuật, an toàn và đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn được sự đánh giá cao của nhà thầu.

                     


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu