QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION

Chi tiết

Súc rửa đường ống thủy lực cho 2 cẩu OSB250 tại giàn khoan SEADRILL West Telesto

Cập nhật ngày: 22/11/2013 10:52

Ngày 18/11/2013 QME đã triển khai thực hiện dự án Súc rửa đường ống thủy lực cho 2 cẩu OSB250 đạt NAS6 tại giàn khoan SEADRILL West Telesto.
                                                      

Yêu cầu của Dự án:
 - Chạy súc rửa 600m đường ống bằng dầu nóng (50 – 70°C)
 - Yêu cầu về độ sạch của đường ống đạt CLASS NAS 6
 - Tiến độ công việc nhanh nhất, thời gian làm việc liên tục 24/24
 - Dầu thủy lực dùng để súc rửa mới 100%
 - Công suất trạm súc rửa 60Kw, lõi lọc dầu Hydac – Germany, 3 micron.
                   
Nhân sự gồm:
 -  Phụ trách dự án: Nguyễn Văn Tuấn
 -  Chỉ huy công trường: Lê Anh Tuấn
 -  Nhân công thực hiện:  2 kỹ sư và 2 công nhân

Ngày 20/11/2013, QME đã hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu của dự án.
                     


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu