QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION

Chi tiết

Súc rửa bằng hóa chất và dầu nóng tại giàn khoan Murmanskaya

Cập nhật ngày: 09/09/2013 16:31

Ngày 19/08/2013 Công ty Cổ phần Thiết bị Quang Minh (QME) đã ký hợp đồng dịch vụ súc rửa đường ống với Công ty cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí (PVMS).
Gói thầu: Súc rửa đường ống dẫn dầu diezen cho hệ thống cẩu và đường ống cho hệ thống B.O.P tại giàn khoan Murmanskaya với tổng thầu là PVSHIPYARD.
Phạm vi công việc:

 - Súc rửa bằng hóa chất tẩy gỉ, sét, sỉ hàn trong đường ống
 
- Trung hòa và thụ động hóa bề mặt ống
 
- Súc rửa bằng dầu nóng độ sạch NAS5-NAS6
 
- Xử lý hóa chất thải

Nhân sự gồm:
 -  Phụ trách dự án: Trịnh Ngọc Nghị
 
-  Chỉ huy công trường: Lê Anh Tuấn
 
-  Nhân công thực hiện:  2 kỹ sư và 2 công nhân

Thiết bị: 
 - Trạm súc rửa; 60KW, 40 bar, 860l/p
 
- Trạm bơm hóa chất: 20 m³ /h
Thời gian thực hiện: 6 ngày
Ngày hoàn thành: 30/08/2013


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu