QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION

Chi tiết

Đại lý NOK phân phối Seal Phớt Gioăng Sin Phốt lớn tại Việt Nam

Cập nhật ngày: 05/01/2023 15:50
Đầu năm 2022, QME trở thành Nhà phân phối chính thức của hãng NOK tại Việt Nam. Ngày 27/06/2022, QME đã trực tiếp đến tham quan trụ sở NOK tại Singapore để trao đổi về chiến lược phát triển kinh doanh, bứt phá đạt mục tiêu trở thành Partner, Đại lý lớn, uy tín nhất của NOK tại Việt Nam.
 
QME đầu tư hộp đựng, tủ kệ, nhãn mác, kho bãi có máy lạnh hoạt động 24/7 để bảo quan, lưu giữ Seal, phớt, phốt, gioăng luôn mới, luôn sạch sẽ, luôn chất lượng theo đúng tiêu chuẩn hãng NOK đặt ra
 
QME nhập sẵn kho hơn 30.000 bộ đủ loại, đủ kích thước, phớt cần, phớt piston, phớt gạt bụi, phớt dẫn hướng,... chính hãng NOK
 
Các mã sản phẩm NOK đang có sẵn số lượng lớn, đủ kích thước, đủ loại tại kho QME:
 
GS0607-V5, Phớt Piston SPGW 55 x 70 x 10,5 19YF
GS0608-V5, Phớt Piston SPGW 65 x 80 x 10,5 19YF
GS0609-V5, Phớt Piston SPGW 75 x 90 x 10,5 19YF
GS0610-V6, Phớt Piston SPGW 85 x 100 x 12 19YF
GS0611-V5, Phớt Piston SPGW 95 x 110 x 12 19YF
GS0612-V7, Phớt Piston SPGW 105 x 120 x 12 19YF
GS0432-V5, Phớt Piston SPGW 117 x 140 x 15,5 19YF
GS0614-V5, Phớt Piston SPGW 127 x 150 x 15,5 19YF
GS0615-V5, Phớt Piston SPGW 137 x 160 x 15,5 19YF
GS0616-V5, Phớt Piston SPGW 157 x 180 x 15,5 19YF
GS0617-V5, Phớt Piston SPGW 177 x 200 x 15,5 19YF
FU0180-K0, Phớt cần ISI 18 x 26 x 5 U801
FU0212-K0, Phớt cần ISI 20 x 28 x 5 U801
FU0276-K0, Phớt cần ISI 25 x 33 x 5 U801
FU0278-K0, Phớt cần ISI 25 x 35 x 5 U801
FU0320-K0, Phớt cần ISI 28 x 35,5 x 5 U801
FU0321-K0, Phớt cần ISI 28 x 36 x 5 U801
FU0357-K0, Phớt cần ISI 30 x 40 x 6 U801
FU0424-K0, Phớt cần ISI 35 x 45 x 6 U801
FU2921-K1, Phớt cần ISI 36 x 46 x 6 U801
FU0497-K0, Phớt cần ISI 40 x 50 x 6 U801
FU0567-K0, Phớt cần ISI 45 x 55 x 6 U801
FU0572-K0, Phớt cần ISI 45 x 56 x 7 U801
FU0619-K0, Phớt cần ISI 50 x 60 x 6 U801
FU0694-K0, Phớt cần ISI 55 x 65 x 6 U801
FU0722-K0, Phớt cần ISI 56 x 66 x 6 U801
FU0746-K0, Phớt cần ISI 60 x 70 x 6 U801
FU0786-K0, Phớt cần ISI 63 x 73 x 6 U801
FU0809-K0, Phớt cần ISI 65 x 75 x 6 U801
FU0849-K0, Phớt cần ISI 70 x 80 x 6 U801
FU0901-K0, Phớt cần ISI 75 x 85 x 6 U801
FU0939-K0, Phớt cần ISI 80 x 90 x 6 U801
FU1024-K0, Phớt cần ISI 90 x 105 x 9 U801
FU1082-K0, Phớt cần ISI 100 x 115 x 9 U801
FU1157-K0, Phớt cần ISI 110 x 125 x 9 U801
FU1220-K0, Phớt cần ISI 120 x 135 x 9 U801
FU1252-K0, Phớt cần ISI 125 x 140 x 9 U801
FU1323-K0, Phớt cần ISI 140 x 155 x 9 U801
FU1359-K0, Phớt cần ISI 150 x 165 x 9 U801
FU1406-K0, Phớt cần ISI 160 x 175 x 9 U801
FU1483-K0, Phớt cần ISI 180 x 200 x 12 U801
FU0180-K2, Phớt cần ISI 18 x 26 x 5 U641/FKM
FU0212-K1, Phớt cần ISI 20 x 28 x 5 U641/FKM
FU0276-K2, Phớt cần ISI 25 x 33 x 5 U641/FKM
FU0278-K2, Phớt cần ISI 25 x 35 x 5 U641/FKM
FU0320-K1, Phớt cần ISI 28 x 35,5 x 5 U641/FKM
FU0321-K1, Phớt cần ISI 28 x 36 x 5 U641/FKM
FU0357-K3, Phớt cần ISI 30 x 40 x 6 U641/FKM
FU0424-K7, Phớt cần ISI 35 x 45 x 6 U641/FKM
FU2921-K0, Phớt cần ISI 36 x 46 x 6 U641/FKM
FU0497-K5, Phớt cần ISI 40 x 50 x 6 U641/FKM
FU0567-K6, Phớt cần ISI 45 x 55 x 6 U641/FKM
FU0572-K1, Phớt cần ISI 45 x 56 x 7 U641/FKM
FU0619-K3, Phớt cần ISI 50 x 60 x 6 U641/FKM
FU0694-K2, Phớt cần ISI 55 x 65 x 6 U641/FKM
FU0722-K1, Phớt cần ISI 56 x 66 x 6 U641/FKM
FU0746-K5, Phớt cần ISI 60 x 70 x 6 U641/FKM
FU0786-K3, Phớt cần ISI 63 x 73 x 6 U641/FKM
FU0809-K1, Phớt cần ISI 65 x 75 x 6 U641/FKM
FU0849-K5, Phớt cần ISI 70 x 80 x 6 U641/FKM
FU0901-K1, Phớt cần ISI 75 x 85 x 6 U641/FKM
FU0939-K1, Phớt cần ISI 80 x 90 x 6 U641/FKM
FU1024-K3, Phớt cần ISI 90 x 105 x 9 U641/FKM
FU1082-K1, Phớt cần ISI 100 x 115 x 9 U641/FKM
FU1157-K2, Phớt cần ISI 110 x 125 x 9 U641/FKM
FU1220-K1, Phớt cần ISI 120 x 135 x 9 U641/FKM
FU1252-K1, Phớt cần ISI 125 x 140 x 9 U641/FKM
FU1323-K2, Phớt cần ISI 140 x 155 x 9 U641/FKM
FU1359-K1, Phớt cần ISI 150 x 165 x 9 U641/FKM
FU1406-K1, Phớt cần ISI 160 x 175 x 9 U641/FKM
FU1483-K1, Phớt cần ISI 180 x 200 x 12 U641/FKM
CU1021-K0, Phớt cần USH 90 x 100 x 6 A505
CU0357-K0, Phớt cần USH 30 x 40 x 6 A505
CU2819-K0, Phớt cần USH 32 x 42 x 6 A505
CU0424-K0, Phớt cần USH 35 x 45 x 6 A505
CU3040-K1, Phớt cần USH 36 x 46 x 6 A505
CU0497-K0, Phớt cần USH 40 x 50 x 6 A505
CU0567-K0, Phớt cần USH 45 x 55 x 6 A505
CU0572-K0, Phớt cần USH 45 x 56 x 7 A505
CU0619-K0, Phớt cần USH 50 x 60 x 6 A505
CU0694-K0, Phớt cần USH 55 x 65 x 6 A505
CU0722-K0, Phớt cần USH 56 x 66 x 6 A505
CU0746-K0, Phớt cần USH 60 x 70 x 6 A505
CU0750-K0, Phớt cần USH 60 x 71 x 7 A505
CU0786-K0, Phớt cần USH 63 x 73 x 6 A505
CU0809-K0, Phớt cần USH 65 x 75 x 6 A505
CU0849-K0, Phớt cần USH 70 x 80 x 6 A505
CU0901-K0, Phớt cần USH 75 x 85 x 6 A505
CU0939-K0, Phớt cần USH 80 x 90 x 6 A505
CU0984-K0, Phớt cần USH 85 x 100 x 9 A505
CU1024-K0, Phớt cần USH 90 x 105 x 9 A505
CU1051-K0, Phớt cần USH 95 x 110 x 9 A505
CU1082-K0, Phớt cần USH 100 x 115 x 9 A505
CU1135-K0, Phớt cần USH 106 x 120 x 8,5 A505
CU1157-K0, Phớt cần USH 110 x 125 x 9 A505
CU1178-K0, Phớt cần USH 112 x 125 x 8,5 A505
CU1252-K0, Phớt cần USH 125 x 140 x 9 A505
CU1280-K0, Phớt cần USH 130 x 145 x 9 A505
CU1306-K0, Phớt cần USH 136 x 150 x 8,5 A505
CU1343-K0, Phớt cần USH 145 x 160 x 9 A505
CU1359-K0, Phớt cần USH 150 x 165 x 9 A505
CU1406-K0, Phớt cần USH 160 x 175 x 9 A505
CU1483-K0, Phớt cần USH 180 x 200 x 12 A505
CU0357-K6, Phớt cần USH 30 x 40 x 6 F357/FKM
CU0424-K3, Phớt cần USH 35 x 45 x 6 F357/FKM
CU0567-K4, Phớt cần USH 45 x 55 x 6 F357/FKM
CU0572-K1, Phớt cần USH 45 x 56 x 7 F357/FKM
CU0619-K4, Phớt cần USH 50 x 60 x 6 F357/FKM
CU0722-K2, Phớt cần USH 56 x 66 x 6 F357/FKM
CU0746-K3, Phớt cần USH 60 x 70 x 6 F357/FKM
CU0786-K2, Phớt cần USH 63 x 73 x 6 F357/FKM
CU0849-K4, Phớt cần USH 70 x 80 x 6 F357/FKM
CU0939-K3, Phớt cần USH 80 x 90 x 6 F357/FKM
CU1024-K4, Phớt cần USH 90 x 105 x 9 F357/FKM
CU1082-K3, Phớt cần USH 100 x 115 x 9 F357/FKM
CU1178-K1, Phớt cần USH 112 x 125 x 8,5 F357/FKM
CU1252-K2, Phớt cần USH 125 x 140 x 9 F357/FKM
CU1306-K3, Phớt cần USH 136 x 150 x 8,5 F357/FKM
CU1323-K1, Phớt cần USH 140 x 155 x 9 F357/FKM
CU1343-K2, Phớt cần USH 145 x 160 x 9 F357/FKM
CU1406-K2, Phớt cần USH 160 x 175 x 9 F357/FKM
CU1483-K2, Phớt cần USH 180 x 200 x 12 F357/FKM
CL0042-C0, Phớt gạt bụi LBH 28 x 36 x 4,5 A505
CL0050-C0, Phớt gạt bụi LBH 30 x 38 x 5 A505
CL0363-C0, Phớt gạt bụi LBH 32 x 40 x 5 A505
CL0066-C1, Phớt gạt bụi LBH 35 x 43 x 5 A505
CL0335-C1, Phớt gạt bụi LBH 36 x 44 x 5 A505
CL0077-C2, Phớt gạt bụi LBH 40 x 48 x 5 A505
CL0085-C0, Phớt gạt bụi LBH 45 x 53 x 5 A505
CL0087-C3, Phớt gạt bụi LBH 50 x 58 x 5 A505
CL0104-C0, Phớt gạt bụi LBH 55 x 63 x 5 A505
CL0105-C1, Phớt gạt bụi LBH 56 x 64 x 5 A505
CL0107-C0, Phớt gạt bụi LBH 60 x 68 x 5 A505
CL0109-C1, Phớt gạt bụi LBH 63 x 71 x 5 A505
CL0115-C0, Phớt gạt bụi LBH 65 x 73 x 5 A505
CL0121-C0, Phớt gạt bụi LBH 70 x 80 x 6 A505
CL0127-C0, Phớt gạt bụi LBH 75 x 85 x 6 A505
CL0138-C1, Phớt gạt bụi LBH 80 x 90 x 6 A505
CL0142-C0, Phớt gạt bụi LBH 85 x 95 x 6 A505
CL0149-C0, Phớt gạt bụi LBH 90 x 100 x 6 A505
CL0152-C0, Phớt gạt bụi LBH 95 x 105 x 6 A505
CL0154-C2, Phớt gạt bụi LBH 100 x 110 x 6 A505
CL0476-C0, Phớt gạt bụi LBH 105 x 115 x 6 A505
CL0448-C0, Phớt gạt bụi LBH 110 x 120 x 6 A505
CL0478-C0, Phớt gạt bụi LBH 115 x 125 x 6 A505
CL0245-C1, Phớt gạt bụi LBH 120 x 133 x 7 A505
CL0171-C0, Phớt gạt bụi LBH 125 x 138 x 7 A505
CL0179-C1, Phớt gạt bụi LBH 140 x 153 x 7 A505
CL0182-C0, Phớt gạt bụi LBH 145 x 158 x 7 A505
CL0185-C0, Phớt gạt bụi LBH 150 x 163 x 7 A505
CL0188-C1, Phớt gạt bụi LBH 160 x 173 x 7 A505
CL0487-C0, Phớt gạt bụi LBH 160 x 174 x 7 A505
CL0196-C1, Phớt gạt bụi LBH 180 x 193 x 7 A505
CL0017-C4, Phớt gạt bụi LBH 20 x 28 x 4,5 F357/FKM
CL0031-C2, Phớt gạt bụi LBH 25 x 33 x 4,5 F357/FKM
CL0042-C4, Phớt gạt bụi LBH 28 x 36 x 4,5 F357/FKM
CL0050-C3, Phớt gạt bụi LBH 30 x 38 x 5 F357/FKM
CL0363-C3, Phớt gạt bụi LBH 32 x 40 x 5 F357/FKM
CL0066-C4, Phớt gạt bụi LBH 35 x 43 x 5 F357/FKM
CL0077-C4, Phớt gạt bụi LBH 40 x 48 x 5 F357/FKM
CL0085-C4, Phớt gạt bụi LBH 45 x 53 x 5 F357/FKM
CL0087-C5, Phớt gạt bụi LBH 50 x 58 x 5 F357/FKM
CL0104-C2, Phớt gạt bụi LBH 55 x 63 x 5 F357/FKM
CL0105-C4, Phớt gạt bụi LBH 56 x 64 x 5 F357/FKM
CL0107-C2, Phớt gạt bụi LBH 60 x 68 x 5 F357/FKM
CL0109-C3, Phớt gạt bụi LBH 63 x 71 x 5 F357/FKM
CL0115-C2, Phớt gạt bụi LBH 65 x 73 x 5 F357/FKM
CL0121-C3, Phớt gạt bụi LBH 70 x 80 x 6 F357/FKM
CL0127-C2, Phớt gạt bụi LBH 75 x 85 x 6 F357/FKM
CL0138-C3, Phớt gạt bụi LBH 80 x 90 x 6 F357/FKM
CL0142-C3, Phớt gạt bụi LBH 85 x 95 x 6 F357/FKM
CL0149-C4, Phớt gạt bụi LBH 90 x 100 x 6 F357/FKM
CL0154-C4, Phớt gạt bụi LBH 100 x 110 x 6 F357/FKM
CL0448-C2, Phớt gạt bụi LBH 110 x 120 x 6 F357/FKM
CL0171-C3, Phớt gạt bụi LBH 125 x 138 x 7 F357/FKM
CL0179-C4, Phớt gạt bụi LBH 140 x 153 x 7 F357/FKM
CL0185-C1, Phớt gạt bụi LBH 150 x 163 x 9,5 F357/FKM
CL0188-C3, Phớt gạt bụi LBH 160 x 173 x 7 F357/FKM
CL0196-C4, Phớt gạt bụi LBH 180 x 193 x 7 F357/FKM
GZ1293-V0, Dẫn hướng RYT 15 x 2,5 05ZF
GZ1294-V0, Dẫn hướng RYT 20 x 2,5 05ZF
GZ1295-V01, Dẫn hướng RYT 25 x 2,5 05ZF
 
- Cam kết Chất Lượng - Giá Cạnh Tranh - Chính Hãng - Bảo hành Đầy Đủ - Hỗ trợ kĩ thuật chuyên nghiệp, nhanh chóng, chu đáo
 
- "Sự Hài Lòng của khách hàng là Thành Công của chúng tôi"

Quý khách hãy liên hệ QME để nhận được Báo Giá Tốt với nhiều Ưu Đãi:

- Tham khảo thêm các thông tin mới tại: https://qme.vn/tin-tuc.html
- Thông tin liên hệ chi tiết: https://qme.vn/lien-he.html

QME là đại lý NOK tại Việt Nam

Gioăng phớt NOK chính hãng tại Việt Nam

Đại lý seal phốt NOK, Merkel tại Việt Nam

 


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu