QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu


Chi tiết sản phẩm

Điều áp (Loại AS)


- Loại: AS1, AS2, AS3, AS4, AS5
- Lưu lượng: 1000 -> 14500 l/min
- Kết nối ren: G1/4" -> G1" (Option for NPT)
- Áp suất: tới 16bar
- Vật liệu vỏ: Polyamide