QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu


Chi tiết sản phẩm

Đầu kiểm tra áp lực


- Loại chuẩn: M16x2
- Áp suất làm việc tới: 630 bar
- Ren kết nối: G1/8", G1/4", R1/4", R1/8"