QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu


Chi tiết sản phẩm

Thước đo mức dầu


- Chủng loại: 076, 127, 176, 254, 381
- Vật liệu làm kín: NBR / FKM
- Lựa chọn: có / không có đầu đo nhiệt
- Lựa chọn: có / không có công tắc nhiệt