QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu


Chi tiết sản phẩm

Động cơ Pít tông hướng trục


Áp suất tối đa: Pmax: 400Bar

Lưu lượng riêng tối đa: 130cm3/rev

Sản phẩm khác:


Không tìm thấy sản phẩm nào!

Xem tất cả...