QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu


Chi tiết sản phẩm

Móng kẹp mặt bích SAE


Loại món kẹp bích 2 nửa SAE
Kích cỡ: từ 1/2" tới 3"
Loại móng: 3000 psi (code 61), 6000psi (code 62)
Vật liệu: Thép Cacbon, Innoc 316