QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu


Chi tiết sản phẩm

Rắc co ren ORFS


Hệ ren ORFS
Kích cỡ: 1/4" -> 2"
Loại: Thẳng, cong 45°, cong 90°, T
Vật liệu: Thép Cacbon, Innoc 316