QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu


Chi tiết sản phẩm

Ống đúc áp lực thép cacbon


Ống thép đúc áp lực từ 3/8" -> 5"
Chuẩn độ dày: SCH10 / SCH40/ SCH80/ SCH160
Class: STD / XS / XXS
Tiêu chuẩn: ASTM A 106/53 Gr.A/B