QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu


Chi tiết sản phẩm

Mô tơ Servo


Mô men tới 495 Nm
Tốc độ bước tối đa 9,000 v/p
Cấp bảo vệ IP65
Hãng sản xuất: Bosch Rexroth - EU

Sản phẩm khác:


Không tìm thấy sản phẩm nào!

Xem tất cả...