QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu


Chi tiết sản phẩm

Vòng bi côn


Timken cung cấp hầu hết các dòng bi côn trên thế giới. Về cấu tạo vòng bi côn bao gồm 04 thành phần độc lập với nhau: phần côn (vòng trong), phần cup (vòng ngoài), phần con lăn (phần tử quay), lồng (phần giữ con lăn). Vòng bi côn có thể giải quyết được lực sốc và lực hướng kính trên trục quay.
Kích thước: 8 mm (0.315 in.) phần lỗ đến 2222.5 mm (87.5 in.) đường kính ngoài.
Ứng dụng: Ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp bao gồm trục cán của nhà máy thép, bánh xe cần trục, con lăn quay truyền tải trọng lớn.
Thiết kế: Có các dạng đơn, đôi hoặc 4 dãy.Bề mặt hình học và lớp phủ phù hợp theo từng yêu cầu để nâng cao hiệu suất.
Lợi ích của khách hàng: Có thể để quản lý cả lực sốc và lực hướng tâm cũng như cải thiện nâng suất theo yêu cầu của từng ứng dụng