QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION

Chi tiết

Họp tổng kết năm 2016 và mục tiêu 2017 của Timken

Cập nhật ngày: 20/03/2017 11:51

Ngày 08/03/2017, Timken đã tổ chức cuộc họp tổng kết năm 2016 và đề ra mục tiêu năm 2017, với sự tham gia của tất cả các đại lý của Timken tại Việt Nam

Địa điểm: Hạ Long – Quảng Ninh

Một số hình ảnh tại cuộc họp


                   

                  

                 

                

                

 


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu