QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION

Chi tiết

Họp tổng kết cuối năm 2016

Cập nhật ngày: 18/01/2017 16:17

Ngày 29/12/2016, QME tổ chức họp tổng kết năm 2016 và đưa ra mục tiêu cho năm 2017.

Trong năm vừa qua, QME đạt kết quả kinh Doanh 120,53% so với kế hoạch.

                      

QME trao giải thưởng kỷ lục về Doanh số bán hàng cho 2 kỹ sư.
Mốc kỷ lục mới được thiết lập cho kỹ sư bán hàng là: 23,5 tỷ/năm

                                         

Buổi tổng kết diễn ra thành công tốt đẹp 


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu