QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION

Chi tiết

Họp tổng kết Bosch Rexroth và các đại lý tại Việt Nam

Cập nhật ngày: 18/01/2017 15:07

Ngày 12/01/2017: QME tham gia họp tổng kết cuối năm của công ty Bosch Rexroth và các đại lý tại Việt Nam.

                    

QME nhận giải thưởng là Nhà phân phối lớn nhất của Bosch Rexroth Việt Nam

                                         

QME nhận giấy chứng nhận đại lý chính thức mới của hãng Bosch Rexroth

               

Kỷ niệm chương và chứng nhận đại lý

               


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu