QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu


Chi tiết sản phẩm

Máy mài mép đầu ống


Mài vát mép ngoài ống: 6 -> 42mm
Mài vát mép trong ống: 6 -> 42mm
Vật liệu ống: AISI 316 TI - ST 37.4
Công suất động cơ: 0.18Kw, 230 VAC