QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu


Chi tiết sản phẩm

Máy loe đầu ống


Loe ống côn 37: 6x4mm -> 42x4mm
Vật liệu ống: AISI 316 TI - ST 37.4
Công suất động cơ: 0.75Kw