QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu


Chi tiết sản phẩm

Thiết bị đo nhiệt độ


+ Industrial Temperature Assemblies (TRA/TCA-P10; S11; S12; F13; P14; P20; S21;S22;F23; P40;S41; F42)
+ Advanced Requirements Temperature Assemblies (TRA/TCA-T30 ; TF31; TS32; TF33; S34; TS35; TS36; TS37; S50; TS52; TS53; TS54; TF55; TF56; TF57; TW58; TW59)
+ High Temperature Assemblies (TCA-P60; P61; P62 ;P63; P64; P65)
+ Cable Sensors (TRA-W10; W20; W30; W40; W50; W60; W70; W80; W90 , TCA-M10; M20; M30; M40; M50; M60; M70)
+ HVAC Temperature Sensors (TRA-V10;V20;V30;V40)
+ Surface Temperature Assemblies (TRA-G10; G20; G30)
+ Hygienic Temperature Assemblies (TRA-H10;30, TTP xx 00)
+ Compact Sensors (TRA-C10;C20;C30)
+ Temperature transmitters (TT 10 C/R; 11 C/R; 20 C; 30 C/R; 31 R; 32 R; 40C/R; 50 C/R; 51 C/R; 60 C/R)