QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION

Chi tiết

Bảo dưỡng định kỳ các hệ thống thủy lực

Cập nhật ngày: 01/07/2013 14:36

- Kiểm tra và đánh giá tình trạng của thiết bị
- Bảo dưỡng định kỳ thiết bị, vệ sinh đường ống, dầu thủy lực
- Lập kế hoạch đề xuất mua sắm dự phòng thiết bị
- Tư vấn lựa chọn nhà sản xuất và nhà cung cấp tốt nhất.

Dịch vụ khác:Xem tất cả...

icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu