QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION

Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Quang Minh (QME)

Địa chỉ: 132 Dương Đình Hội, P. Phước Long B, Quận 9, TP. HCM
Điện thoại: 028 3728 3466/65          Fax: 028 3728 2834
Email: info@qme.vn                         Website: http://www.qme.vn

Kho Xưởng: Đường 15A, Khu Dân Cư Kiến Á , P. Phước Long B, Quận 9, TP. HCM

Thông tin liên hệ trực tiếp:

Sản phẩm / Lĩnh vực Trưởng phòng Trợ lý
Hydac / Timken
NOK / Krohne
Đinh Phước Hùng Ngô Khánh Vân
0903 868 469 0903 183 369
hung.dp@qme.vn van.nk@qme.vn

 

Sản phẩm / Lĩnh vực Trưởng phòng Trợ lý
Bosch Rexroth
Aventics / Hawe
Trịnh Ngọc Nghị Nguyễn Thị Hiếu
0903 355 948 0903 838 291
nghi.tn@qme.vn hieu.nt@qme.vn

 

Sản phẩm / Lĩnh vực Trưởng phòng Trợ lý
Dịch vụ kỹ thuật
Chế tạo mới
Nguyễn Gia Phong Lâm Văn Đức
0903 126 582 0903 746 169
phong.ng@qme.vn duc.lv@qme.vn